top of page

“Tefsir Ibn Kesir” je cenjeno djelo islamskog učenjaka Hafiza Ibn Kesira, koji donosi tradicionalno tumačenje Kur’ana. 

Tefsir Ibn Kesir

  • “Tefsir Ibn Kesir” je cenjeno djelo islamskog učenjaka Hafiza Ibn Kesira, koji donosi tradicionalno tumačenje Kur’ana. Poznat po svojem jedinstvenom pristupu u kojem Kur’an tumači koristeći druge kur’anske ajete, hadise Poslanika Muhammeda, izreke ashaba, i narednih generacija, ovo djelo je opće prihvaćeno i poštovano širom svijeta.

bottom of page