top of page

Saznajte odgovore na misterije kao što su smrt, ljubav, san, i druge… Knjiga “Tajna smrti” nas vodi na bogato putovanje koje počinje pričom o smrti, a završava se tekstom o Stvoritelju – Svemogućem. Ovo je filozofska knjiga koja poziva na razmišljanje.

Tajna smrti

  • “Tajna smrti” nosi divnu filozofiju koja čovjeka čini čudesno tolerantnim prema smrti, što i treba biti jedan od čovjekovih zadataka, a ne jedan od strahova. Ona vodi čovjeka kroz bogato intelektualno i filozofsko putovanje njegove historije, počevši od smrti, prolazeći kroz slobodnu volju čovjeka i pitanje lakoće i izbora.

    “Tajna smrti” je knjiga o životu i smrti, o našem odnosu prema svemiru i našoj unutrašnjosti. Ona objašnjava kako uprkos sličnosti između svih bića na površini zemlje, sličnost nosi razliku, a podudarnost diferencijaciju. “Svako od nas nosi svoje tijelo na plećima. Nema ništa čudnije od smrti. Ona je vrlo čudan događaj. Nešto postane… Ništa! Odjeća žalosti… Šator za prijem, muzika, tamjan, konobari u svojoj pozorišnoj odjeći, a mi kao da posmatramo predstavu.

bottom of page