top of page

Knjiga „Ne ljuti se“ dolazi u vrijeme u kome je ljutnja česta, razilaženje prošireno, kada je život postao pozornica problema.

Ne ljuti se

  • Knjiga „Ne ljuti se“ dolazi u vrijeme u kome je ljutnja česta, razilaženje prošireno, kada je život postao pozornica problema. Ovo djelo Aid el-Karnia nam objašnjava negativne strane ljutnje te daje savjete kako to prevazići. Ostvariti mir i sabur nije lahko ali knjiga kao što je ova je tu da nam bude za pouku kako to ostvariti i koje benefite to sa sobom nosi.

bottom of page