top of page

Knjiga “Medicina Poslanika Muhammeda a.s. – savremeni pristup” predstavlja sveobuhvatan pristup medicini, koji se temelji na Kur’anu, sunnetu i tradicionalnom islamskom naslijeđu. Autor, dr. Abdulbasit Muhammed es-Sejjid, naglašava važnost preventivne medicine i pruža savremeni pristup zasnovan na poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu.

Medicina Poslanika Muhammeda a.s. – savremeni pristup

  • Knjiga “Medicina Poslanika Muhammeda a.s. – savremeni pristup” predstavlja sveobuhvatan pristup medicini, koji se temelji na Kur’anu, sunnetu i tradicionalnom islamskom naslijeđu. Autor, dr. Abdulbasit Muhammed es-Sejjid, naglašava važnost preventivne medicine i pruža savremeni pristup zasnovan na poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu.

bottom of page