top of page

Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada Mevludina Dizdarevića, imama Ensar džamije i docenta na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Ona tematizira život i misao bosanskohercegovačkog mislioca Mustafe Busuladžića.

Islam i zapad u mišljenju Mustafe Busuladžića

  • Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada Mevludina Dizdarevića, imama Ensar džamije i docenta na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Ona tematizira život i misao bosanskohercegovačkog mislioca Mustafe Busuladžića.

bottom of page