top of page

Prvi tefsir za djecu na bosanskom jeziku

365 dana sa voljenim Kur'anom

  • Izvanrednim ilustracijama obogaćen "dječiji tefsir" baziran na klasičnom tefsiru Ibn Kesira, Nurdžan Damla je kroz 365 priča prilagodila najljepša kur'anska kazivanja djeci kako bi razumjeli i sam Kur'an i njegove osnovne upute.

    Iz svake priče izvedena je pouka o najvažnijim ljudskim moralnim načelima i islamskom ponašanju kroz podnaslove "Ahlak Kur'ana", kako bi djeca već na početku saznala motiv same priče i njenog sadržaja i naravno uzela pouku i saznanja.

    Naravno, svakoj priči osnov je kur'anski ajet naveden na kraju priče koji je i tema samog kazivanja!

bottom of page