top of page

Knjiga “Šapućem ti kao žena ženi” nastala je kao plod ljubavi prema ženama.

Šapućem ti kao žena ženi

  • Knjiga “Šapućem ti kao žena ženi” nastala je kao plod ljubavi prema ženama, nastala je iz želje da im bude od pomoći, otvori oči i da neke smjernice kako da svog muža usreće na način da bude toliko zadovoljan i da nikad ne poželi drugu.

bottom of page