top of page

Knjiga “Melek smrti Azrail” je jedna od knjiga o odabranim melecima Uzvišenog Allaha.

Melek smrti Azrail

  • Knjiga “Melek smrti Azrail” je jedna od knjiga o odabranim melecima Uzvišenog Allaha. Glavni cilj knjige je da baci svjetlo na lik ovog plemenitog meleka, na smrt i putovanje čovjeka u vječni svijet, kroz prizmu Božije Knjige i izvorne Poslanikove, a.s., prakse – sunneta.

bottom of page